In Gesprek! In Gesprek!

Als antwoorden van de vorige generatie niet (altijd) meer voldoen, waar kunnen we dan wel mee verder en hoe kunnen we onze kinderen hierin meenemen?

In Gesprek! Is een groep van kerkelijk en niet kerkelijk betrokken mensen die zich wél, gedeeltelijk of steeds minder thuis voelen in de kerk.

Zij willen in gesprek gaan met anderen over:
geloven in deze tijd,
hun beleving,
hoe hiermee om te gaan in het dagelijks leven
het doorgeven van de Bijbelverhalen aan de volgende generatie.
Er is ruimte voor ieders manier van beleven.

De groep is ontstaan door gesprekken met mensen die steeds verder van de kerk af kwamen te staan, de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en het boekje van ds. Carel ter Linden, ‘Wandelen over het water’. Dit boek is de basis geworden voor deze groep.

Het eerste seizoen werden de gesprekken gevoerd aan de hand van verschillende stellingen en heeft de gemeentepredikant aan elke bijeenkomst meegewerkt. Tijdens het tweede seizoen waren er meerdere predikanten te gast.Daarbij stonden verschillende onderwerpen centraal, bijvoorbeeld het Jodendom. Het derde seizoen was afwisselend met o.a de volgende invulling van de avonden: Kunst en Religie, het Jodendom, Kerk & Israël, een avond ‘bijbelstudie’. Een verslag van het vierde seizoen leest u hier.

Voor informatie:
Cor-Elli de Bruyn, tel. 0115-617011  of
Corry Siersema, tel. 0115-442074 of

terug