Verkiezing ouderlingen - kerkrentmeester Verkiezing ouderlingen - kerkrentmeester

In 2018 zullen de tweejaarlijkse verkiezingen van ambtsdragers plaatsvinden voor de bezetting van de kerkenraad. Jan Hollebek heeft echter aangegeven eerder dan de zomer van 2018 te willen stoppen als ouderling - kerkrentmeester. De reden hiervan is zijn verhuizing met Corrie volgend jaar naar Best, zoals ook te lezen is in de pas verschenen Hoeksteen, en zijn wens om voor hun vertrek nog een tijdje ‘gewoon’ gemeentelid te zijn. In de afgelopen maanden is daarom in college van kerkrentmeesters en kerkenraad overlegd en we zijn blij u het volgende te kunnen laten weten: de kerkrentmeesters Kees Biesheuvel en Wim de Putter zijn bereid gevonden om een verkiezing als ouderling - kerkrentmeester te aanvaarden en toe te treden tot de kerkenraad. De dienst waarin we afscheid willen nemen van Jan Hollebek en tevens Kees Biesheuvel en Wim de Putter willen bevestigen is gepland op zondag 10 december. U als gemeenteleden heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen hun verkiezing of tegen de gevolgde procedure door dit schriftelijk en ondertekend aan te geven bij de scriba, uiterlijk 30 oktober. Kerkenraad en college van kerkrentmeesters zijn dankbaar voor de grote inzet en toewijding waarmee Jan zo vele jaren de kerk van Hoek heeft gediend. Blij en dankbaar zijn we ook dat Kees en Wim bereid zijn, opnieuw of voor het eerst, de verantwoordelijkheid van ouderling - kerkrentmeester te dragen.

College van kerkrentmeesters en kerkenraad 

 
Welkom Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.

 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed

Iedere dinsdag is de kerk tussen 12:00 en 13:45 uur open voor een gesprek, het aansteken van een kaarsje, een moment stilte….. om 13.15 uur begint het Middaggebed. Ds. Arie van der Maas is deze dinsdag in Hoek en zal het Middaggebed leiden. Iedereen is van harte welkom! 

 

 
Video 'Verder' over de vernieuwende kracht van de Protestantse kerk in 2016, ook in Hoek! Video 'Verder' over de vernieuwende kracht van de Protestantse kerk in 2016, ook in Hoek!

In opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland is een video gemaakt ter gelegenheid van de campagne 2017: 500 jaar protestant.

In de video 'Verder' stelt programmamaker Ferdinand Borger zich de vraag: 'Waar zit de vernieuwende kracht van de Protestantse Kerk in 2016 - bijna 500 jaar na het begin van de Reformatie?'

Hij bracht hiervoor onder andere een bezoek aan Hoek en sprak met ds. Arie van der Maas over hoe onze gemeente na de brand weer uit de as verrijst.

Bekijk hier het filmpje.