PKN
Protestantse gemeente te Hoek
 
Welkom Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek.
Op deze pagina vindt u actuele mededelingen en nieuwsberichten.
Rechts kunt u de contactgegevens van de gemeente teruglezen.

We hopen dat u en jij de weg zult vinden op onze website!

 
'Or Tamim zingt op zondag 19 februari

'Or Tamim zingt op zondag 19 februari

Op zondag 19 februari verleent Gospelgroep 'Or Tamim medewerking aan de dienst. Hierin zingen ook enkele Hoekse gemeenteleden mee.

 
21 februari Orgelconcert | Martin Mans & Akko de Feijter 21 februari Orgelconcert | Martin Mans & Akko de Feijter

 
23 februari | Eethoek 23 februari | Eethoek

Op donderdag 23 februari gaan de kookdames Catrien en Cora weer koken voor de alleenstaanden van Hoek. Een avond van gezellig samenzijn waarin de maaltijd en ontmoeting centraal staan. De kosten zijn € 6 per persoon.

U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Bent u ook benieuwd wat er voor lekkers op tafel komt? Meld je dan voor 20 februari aan bij: Catrien Mol (0115-441397) of Cora Tollenaar (0115-441709).

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

 
Zangavond Zangavond

 
Lege flessen actie voor Ujamaa

Lege flessen actie voor Ujamaa

Tijdens de derde week van januari was Hanna Wapenaar op werkbezoek in Zeeuws-Vlaanderen. Al jaren wordt het Ujamaa centrum waarvoor zij werkt financieel gesteund door de Classis Zeeuws-Vlaanderen en dus ook door onze gemeente. Dit doen we door de ZWO collectes regelmatig voor dit doel te bestemmen maar ook door extra acties.

Zo’n actie organiseren we nu in de maand februari: het verzamelen van lege plastic flessen, waarvan de opbrengst vervolgens bestemd is voor de projecten waaraan Hanna in Zuid-Afrika werkt.

Aan u het verzoek om uw lege flessen in te leveren bij:

  • Ko Dees (in de bak door de spijlen van het hek, mocht dit gesloten zijn); 
  • Cor-Elli de Bruijn (in de bak onder de carport).
Ook de statiegeldbriefjes van lege flessen kunnen ingeleverd worden: in de doos op de witte kast in de kerk of in de brievenbus bij Ko Dees. We hopen dat u ons wilt helpen deze actie tot een succes te maken!!

De ZWO-commissie

 
Openingsdienst gemist...

Openingsdienst gemist...

Heeft u de openingsdienst op 11 december 2016 gemist en/of wilt u de hele dienst nog eens nalezen? Klik hier voor de uitgewerkte versie van de dienst.

 
Video 'Verder' over de vernieuwende kracht van de Protestantse kerk in 2016, ook in Hoek! Video 'Verder' over de vernieuwende kracht van de Protestantse kerk in 2016, ook in Hoek!

In opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland is een video gemaakt ter gelegenheid van de campagne 2017: 500 jaar protestant.

In de video 'Verder' stelt programmamaker Ferdinand Borger zich de vraag: 'Waar zit de vernieuwende kracht van de Protestantse Kerk in 2016 - bijna 500 jaar na het begin van de Reformatie?'

Hij bracht hiervoor onder andere een bezoek aan Hoek en sprak met ds. Arie van der Maas over hoe onze gemeente na de brand weer uit de as verrijst.

Bekijk hier het filmpje.

 
Oproep – Oproep – Oproep Oproep – Oproep – Oproep

Nu de bouw van de kerk bijna klaar is, komt er ook een ander project aan. Namelijk de videowall. Dit werkt hetzelfde als nu met de beamerpresentatie in de kerk. Om te starten beginnen we met gemakkelijke korte presentaties. Als we dat dan goed in de vingers hebben, kunnen we in de loop van de tijd wat gaan uitbreiden. Maar........ Ik kan dat niet alleen, dus ben ik op zoek naar gemeenteleden jong en oud die het leuk vinden om eens per maand (of bij veel aanmeldingen) eens per 2 maanden te helpen bij deze presentaties. Mocht u/jij interesse hebben, bel me, mail me of spreek me gewoon aan. Als we een groepje mensen bij elkaar hebben wil ik graag eens vrijblijvend bij elkaar komen om alles uit te leggen.

Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Nelly Mol tel. 0115-441282/ 06-46135858 of

 
Open kerk en Middaggebed weer van start

Open kerk en Middaggebed weer van start

Iedere dinsdag is de kerk om 13:00 uur open voor een gesprek, het aansteken van een kaarsje, een moment stilte….. om 13.15 uur begint het Middaggebed. Ds. Arie van der Maas is deze dinsdag in Hoek en zal het Middaggebed leiden. Iedereen is van harte welkom! 

Meer informatie over de open kerk en Middaggebed? Klik hier.

 
Prachtig resultaat geldwervingscampagne gebrandschilderde ramen

Prachtig resultaat geldwervingscampagne gebrandschilderde ramen

Op dinsdag 1 december 2015 is de crowdfunding campage voor terugkeer van de gebrandschilderde glas-in-lood ramen in de nieuwe kerk succesvol afgesloten. Ook daarna zijn er nog mooie donaties, nu via de gewone geldwerving rekening, binnengekomen zodat op donderdag 3 december het streefbedrag van € 30.000,- precies is bereikt. Een prachtig resultaat! Hiermee is het mogelijk de ramen opnieuw te laten vervaardigen en plaatsen. Heel veel dank aan allen die hebben bijgedragen!

Hiermee komt ook voor wat de Hoekse activiteiten betreft een einde aan de geldwerving. Er zijn voldoende middelen verzameld om de doelen die we ons gesteld hadden te verwezenlijken. Het totale saldo van de geldwerving (inclusief de actie voor de ramen) bedroeg €106.508,76.

Nogmaals aan iedereen die op welke manier dan ook in het achterliggende jaar zich heeft ingezet voor de geldwerving: HEEL VEEL DANK!!!

  • Klik hier voor het campagnefilmpje.
  • Klik hier voor het artikel én het luisterfragment op Omroep Zeeland.
  • Klik hier voor een fragment waarin Broer Haak vertelt over de gebrandschilderde ramen in 2011.
  • Klik hier voor meer uitleg over de gebrandschilderde ramen.
     

 
Opbrengst Erf Fair en uitslag verloting Opbrengst Erf Fair en uitslag verloting

De Erf-fair die op 28 en 29 augustus onder mooie weersomstandigheden gehouden is, is een groot succes geworden. Niet alleen omdat het erg gezellig was, uitstekend georganiseerd en er door heel veel vrijwilligers is meegewerkt maar ook omdat het een prachtig resultaat heeft:

We kunnen inmiddels een definitief bedrag noemen: €21.300,= Een heel mooi bedrag dat een substantiële bijdrage is aan de herbouw. Allen die hieraan hebben meegewerkt, organisatoren, medewerkers, donateurs, standhouders, muzikanten, lotenkopers en verkopers etc, etc…: hartelijk dank!! De uitslag van de verloting heeft deze week in Streekbeeld gestaan:

Uitslag betaalde verloting; trekking 29 augustus j.l. 

1e prijs 1752   16e prijs 2240
2e prijs 4690   17e prijs 4387
3e prijs 1494   18e prijs 1735
4e prijs 4248   19e prijs 1052
5e prijs 3708   20e prijs 3266
6e prijs 3130   21e prijs 0404
7e prijs 2681   22e prijs 1200
8e prijs 3137   23e prijs 1267
9e prijs 2132   24e prijs 1213
10e prijs 3105   25e prijs 4226
11e prijs 4203   26e prijs 1280
12e prijs 4488   27e prijs 4476
13e prijs 4265   28e prijs 1345
14e prijs 2014   29e prijs 2810
15e prijs 2562   30e prijs 4290
         

Typefouten voorbehouden. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag wordt ook bekend gemaakt in Streekbeeld

Oproep!! Inleveren rode en blauwe muntjes….
Misschien heeft ook u en jij na thuiskomst van de Erf fair nog muntjes gevonden in jas- broekvestzakken of waar dan ook. Heel graag ontvangen we die terug. De muntjes zijn geleend en de ontbrekende muntjes moeten betaald worden door de organisatie. Er staat een pot in de kast in het kerkcentrum, bij de deur naar de kerkzaal waar de muntjes ingedaan kunnen worden, in de collectezak mag ook, dan kunnen ze allemaal weer terug naar de eigenaar. Bij voorbaat dank!

Prijsvraag aantal dopelingen
Tijdens de Erf-fair was er een prijsvraag over het aantal mensen (vooral kinderen maar ook enkele volwassenen) die in 110 jaar dat de oude kerk er gestaan heeft gedoopt zijn. Aan de prijsvraag deden 54 personen mee. Het hoogste geschatte aantal was 8000 en het laagste 1111. De kerk is in gebruik genomen op zondag 17 december 1905. De zondag erna, vierde Advent 24 december, was de eerste doopdienst met een vijftal dopelingen: Maatje Meertens, Pieter Meertens, Maria Cornelia Guiran, Petrus de Kraker en Maatje de Groote. Op 31 augustus 2014 was de laatste doopdienst: Sep Hannes Jacob van der Zwet. In totaal waren er in al die jaren 2461 dopelingen. Degene die het meest dichtbij dit aantal zat was Jan van der Maale met 2452. Hij ontving een mooie door Mattie de Schepper gemaakt glazen bak met inscripties gebaseerd op het thema ‘doop’. Op de tweede plaats eindigde Lida van Hermon met 2450 en Cor-Elli de Bruijn schatte in dat het er 2500 waren.
Geplaatst op 1 september 2015 om 10.36 uur

 
Alle drie de clips gereed

Alle drie de clips gereed

Met 'Terug op die Karre' zijn alle drie de clips van de actieliederen voor de herbouw van kerk en toren gelanceerd. Heb je ze gemist op Facebook? Ze zijn natuurlijk ook via deze website terug te luisteren. Klik op de titels om af te spelen.
 

En als je zaterdag 6 juni een bezoek brengt aan de braderie tijdens d'Oekse Feesten, kan je er niet omheen. De actieliederen zullen regelmatig in het kerkcentrum ten gehore worden gebracht. 

 
Berichtgeving oorzaak brand Berichtgeving oorzaak brand

Op maandag 2 februari werden we verrast door een bericht van Omroep Zeeland over de oorzaak van de brand. Deze zou gelegen zijn in “gedateerde bekabeling”. Bron van het bericht was een mondeling contact met de heer Simon Kadijk, directeur van verzekeraar Donatus die zich baseerde op een onafhankelijk rapport “Technische expertise n.a.v. het ontstaan van de brand” opgesteld door Biesboer Expertise B.V. in opdracht van Donatus. Deze rapportage is afgesloten op 26 januari j.l. en bereikte projectstuurgroep en kerkenraad op dezelfde middag van maandag 2 februari. U kunt het volledige rapport hier lezen.
 
De samenvattende conclusie van het rapport is als volgt:

Resumerend wordt dan ook gesteld, dat in technische zin de oorzaak voor het ontstaan van onderhavige brand niet kon worden vastgesteld. Een elektrisch technische brandoorzaak kan niet worden uitgesloten. Evenmin kan worden uitgesloten dat de brand is ontstaan als gevolg van vuurwerk.  Echter, gelet op het niet aantreffen van vuurwerkrestanten in de directe omgeving van het (specifieke) ontstaansgebied van de brand en de wijze waarop de dakconstructie alsmede de ventilatieopeningen zijn uitgevoerd, is een dergelijk scenario minder waarschijnlijk. Sporen en/of aanwijzingen welke duiden op (negatieve) betrokkenheid van personen bij het ontstaan van de brand, werden niet aangetroffen.
 

De project stuurgroep heeft kennis genomen van berichtgeving en rapport en heeft ook contact gehad met de heer Kadijk. De project stuurgroep begrijpt de observatie van de aanwezigheid van “verouderde bekabelingresten” maar weet ook dat de voeding van dit systeem een aantal jaren geleden is afgekoppeld en dat de stroomvoorziening sindsdien langs nieuwe leidingen door het kerkgebouw geleid werd. Ook dit is echter door en na de brand niet meer onomstotelijk aantoonbaar.

Tenslotte willen we er op wijzen dat de kerkenraad vanaf de dag van de brand altijd zo rustig mogelijk de uitkomst heeft afgewacht van een tweetal onderzoeken die iets zouden kunnen aangeven van de mogelijke oorzaak van de brand. Het ene is het onafhankelijke onderzoek van Biesboer Expertise B.V. in opdracht van Donatus en het andere is het politie-onderzoek dat, voor zover ons bekend, op dit moment nog niet is afgerond. Het enige wat ons daaruit meegedeeld is dat is dat met zekerheid is vastgesteld dat de oorzaak niet gelegen is in blikseminslag. Een verdergaande conclusie is ons niet meegedeeld.

We hopen dat we in de aandacht en inzet weer spoedig kunnen overschakelen van oorzaak van de brand naar wederopbouw van kerk en toren.

De project stuurgroep,
 
Henk Siersema
Jan Hollebek
Arie van der Maas

geplaatst op 04 februari 2015 om 13:30 uur

 
 
 
Nieuwe foto's
In het fotoalbum zijn weer nieuwe foto's te bekijken: openingsweekend!
 
Nieuwe Hoeksteen
Er is een nieuwe Hoeksteen! Klik hier voor de digitale versie van het kerkblad.
 
Verhuur
De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren per dagdeel voor een vergadering, feest of dergelijke. Klik hier voor de tarieven.
 
Kerkdienstgemist
U kunt via internet de dienst thuis beluisteren!
Ook wanneer u later een dienst terug wil luisteren kan dat.
Met www.kerkdienstgemist.nl,  (klik op Zeeland –> Hoek –> PKN Hoek hoeft u geen dienst meer te missen!
 
 
Opvang
Bent u gast in onze gemeente? Ook voor de kinderen wordt gezorgd. 
Iedere zondag is er tijdens de gehele dienst opvang voor kinderen van 0-4 jaar.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kinderkring tijdens een deel van de kerkdienst.
Iedere eerste zondag van de maand is er voor kinderen van 12-16 tienerkring(M.u.v. de maanden juni t/m september.) 
U en jij zijn van harte welkom!

 

 

 
Beleidsplan 2013-2017
De volledige versie van het beleidsplan is helemaal onderaan onder het kopje kerkenraad te vinden.
 
Contact

Kerk

Langestraat 6
4542 AE Hoek
tel: 0115-441989


Predikant: Ds. Arie van der Maas

tel. 0113-621321
06-13423121

Voorzitter kerkenraad:
Henk Siersema

tel. 0115-442074
06-40117334Scriba kerkenraad:
Marinka Mahu
tel. 0115-441203


Diaconie:

Postadres:
Protestantse gemeente te Hoek
Langestraat 6
4542 AE Hoek

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.