Welkom Welkom
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
Gemeentebijeenkomst 16 februari

Gemeentebijeenkomst 16 februari
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeentebijeenkomst op zondag 16 februari. Het is inmiddels een goed gebruik om dit na de dienst te doen, zodat velen in de gelegenheid zijn om te komen. U krijgt tijdens deze bijeenkomst inzicht en uitleg over de jaarrekening 2019, we willen met u van gedachten wisselen over de begrippen “gastvrijheid en ontmoeting” en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vanaf 11.30 uur (na de kerkdienst) bent u allen van harte welkom in de ontmoetingsruimte.

Tevens is het op 16 februari ‘Zondag-Soepdag’
Naast de koffie en thee wordt er een heerlijke kop soep mét broodje geserveerd. Zowel voor als na de gemeentebijeenkomst. U kunt daarvoor een vrijwillige bijdrage geven. Het is ook mogelijk om soep mee te nemen naar huis. Voor € 3,00 heeft u al een emmertje met een halve liter, één liter soep kost € 5,00. De opbrengst is bestemd voor het ZWO project: ‘Delta voor Indonesië’ Bent u deze zondag niet in de kerk? Laat het even weten, dan brengen we een emmertje bij u thuis.
 
Actie Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans 2020
De actie Kerkbalans 2020, die in januari is gehouden, heeft tot nu toe €45,000 opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Een speciaal dankjewel aan alle vrijwilligers die in deze twee weken voor onze kerk op pad zijn geweest.

Namens de Kerkrentmeesters, Wim de Putter
 
Workshop Kids in Actie

Workshop Kids in Actie
Op donderdag 19 maart komt Mathilde Schouwstra van Kerk in Actie naar Zeeuws Vlaanderen voor de workshop Kids in Actie.

Hoe betrek je kinderen bij diaconaat?
Hoe kun je een project van Kerk in Actie bij kinderen onder de aandacht brengen?


Met Kids in Actie doet u dat op een speelse en eigentijdse manier.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

Vanwege een uitvaart in de kerk is er deze week geen Midaggebed.

Vanaf 13.30 uur: ‘Op verhaal komen’
Wanneer ds. Saskia Ketelaar er is, zal er aansluitend aan het middaggebed aandacht zijn voor verhalen, bijbel verhalen, diaconale verhalen, verhalen van God en mensen; verhalen die ‘raken’. Om nader kennis met elkaar te maken en om een goed verhaal te delen. U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
Gedenken

Gedenken
In de kerk ligt een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd wordt op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel, de onwerper van de boom, verwoord zijn inspiratie en de symboliek.

Klik hier om het verhaal van Kees te lezen >>
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Klik hier voor alle verslagen van de Ringzondagen.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail