Welkom Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail

 
Artikel Bulletin Zeeuwse Kerken

Artikel Bulletin Zeeuwse Kerken

Ds. Arie van der Maas heeft een artikel geschreven voor het Bulletin Zeeuwse Kerken over de Kerk van Den Oek. Het is een uitgebreid overzichtsartikel vanaf het ontstaan van de kerk rond 1600 tot nu. 

Klik hier om het artikel te lezen. 

 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed

Iedere dinsdag is de kerk tussen 12:00 en 13:45 uur open voor een gesprek, het aansteken van een kaarsje, een moment stilte….. om 13.15 uur begint het Middaggebed. Ds. Arie van der Maas is deze dinsdag in Hoek en zal het Middaggebed leiden. Iedereen is van harte welkom!