-

-
Klik op de link voor een filmpje van Kerk in Actie:
Help een stille coronaramp voorkomen.
https://vimeo.com/418479672
 
Doe mee met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie

Doe mee met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie
Een primeur! Voor het eerst organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. Samen zetten we ons dit jaar in voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We geloven dat mensen van harte bereid zijn om hiervoor te geven.
Doet u mee om de collecte tot een succes te maken?

Ook in Hoek wordt deze collecte gehouden. Wilt u of wil jij ook meehelpen collecteren?
Laat het zo snel mogelijk weten aan de ZWO-commissie. Dit kan via tel. 06-13 29 19 68
 
Welkom

Predikant Ds. Saskia Ketelaar
Welkom
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
Kerkdiensten corona-proof Kerkdiensten corona-proof
Beste gemeenteleden,
Er zijn heel wat stappen gezet om kerkdiensten te kunnen organiseren waarbij iedereen weer welkom is. Natuurlijk nemen we daarbij de corona maatregelen in acht. Zo moest er een gebruiksplan worden opgesteld met alle richtlijnen voor het houden van een eredienst. Het protocol en het gebruiksplan vindt u hier op de website (zie onderaan) en ligt geprint in de kerk. De kerkzaal is zo ingericht, dat we 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren. U hoeft zich niet aan te melden als u de diensten wilt bezoeken, want wij hebben al voor u gereserveerd. Bij binnenkomst in de kerk ligt er een lijst waarop uw naam wordt afgevinkt. Zo weten we wie er per zondag in de kerk is geweest; dit is nodig bij eventueel contactonderzoek. Dat er al gereserveerd is, betekent niet dat u ‘verplicht’ bent om te komen, het is geheel vrijblijvend. U hoeft zich dus ook niet af te melden als u (nog) niet komt. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de predikant of één van de kerkenraadsleden. Natuurlijk is er ook weer Kinderkring. 

Namens de kerkenraad, Marinka Mahu-Maas

Voor het protocol klik hier
Voor de gebruiksplan kerkgebouw klik hier
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur is de kerk open.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.(in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus mogen bijeenkomsten niet meer gehouden worden, dus het middaggebed komt tijdelijk te vervallen. Maar de kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

 U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
Gedenken

Gedenken
In de kerk ligt een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd wordt op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel, de onwerper van de boom, verwoord zijn inspiratie en de symboliek.

Klik hier om het verhaal van Kees te lezen >>
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Bericht van de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen.
Beste lezers en lezeressen.
Van allerlei kanten bent u al benaderd met informatie en maatregelen inzake de gevolgen van het rondwarende Corona virus.  De sturing en de activiteiten van de Ring Zeeuws Vlaanderen zijn hoofdzakelijk gericht op …ontmoeting!  Dat is op de laatste bijeenkomst in woord en beeld nog eens heel duidelijk gemaakt. Het is nu juist  de ontmoeting , het elkaar treffen, dat met veel nadruk wordt ontraden!  Het zal u niet verbazen dat met name daarom de stuurgroep voorlopig geen initiatieven zal nemen om ontmoetingen te organiseren of te ondersteunen.
In veel gemeentes zijn al initiatieven genomen om meditaties en diensten te kunnen houden en dat we daardoor ‘op afstand’ met elkaar verbonden zijn.
Onze classispredikant heeft een schrijven doen uitgaan met daarin meerdere mogelijkheden en initiatieven om op afstand te kunnen blijven afstemmen op meditaties en diensten in de classis. Zie daarvoor www.gelovenindedelta.nl  Namens de stuurgroep participeert ds. Aart van Houweling in het werkoverleg van predikanten in onze Ring. De stuurgroep ondersteunt op voorhand de uitvoering van dergelijke initiatieven vanuit het werkoverleg en de classis.
Wij wensen u allen de kracht van Gods Geest en steun in deze onzekere tijden.
Namens de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen,
Henk Siersema / voorzitter.

Klik hier voor alle verslagen van de Ringzondagen.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail ftollena@kpnmail.nl