Dank voor alle boeken! Dank voor alle boeken!
De boekenmarkt namens de ZWO, ‘Zeeland voor Pakistan’ is weer geïnstalleerd.
Wees welkom op de dinsdagen van 10.30 uur tot 16.30 uur en op de woensdagen van 13.30 uur tot 16.30 uur.
De kleine kerk te Veere, Kapellestraat 27.

 
Zeeland voor Pakistan Zeeland voor Pakistan

Bij de ZWO wordt er zowel regionaal als provinciaal nauw samengewerkt.
Hierdoor is er veel meer mogelijk dan wanneer er alleen plaatselijk activiteiten worden georganiseerd.
Uit deze samenwerking is o.a. ‘Zeeland voor Pakistan’ ontstaan.

Naast vele kerken en gemeenten in Zeeland werkt ook onze gemeente mee aan dit project. Het project is onderverdeeld in 3 ‘werkgebieden’

  • Steun aan boeren
  • Steun aan kinderen
  • Steun aan theologisch opleidingscentrum

Tijdens het komende seizoen zullen er geldacties worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van tweedehands boeken, deze worden in Veere verkocht. Verder wordt er op een zaterdag in november een high tea in de ontmoetingsruimte van de kerk gehouden, iedereen is van harte welkom!

Niet alleen via financiële hulp is er aandacht voor de mensen in Pakistan. Het vertellen van de verhalen uit dit land zijn net zo belangrijk.

Bij de regioavond was de directeur van het opleidingscentrum aanwezig.
Hij heeft verteld over de situatie in Pakistan en wat de financiële steun,
maar ook wat de aandacht vanuit Nederland voor het opleidingscentrum betekent.

 
Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of cartridges voor de ZWO Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of cartridges voor de ZWO

Over heel Nederland brengt deze inzameling veel geld op voor het ZWO-werk.
Dus zeker de moeite waard om ook uw postzegels en kaarten, maar dus ook mobieltjes en cartridges te bewaren.
U kunt ze in de kerkzaal op de ‘witte kast’ leggen of afgeven bij iemand van de werkgroep Diaconaat & ZWO.

Bij voorbaat dank!
 

 
Zondag 3 november ZWO-dienst met Hanna Wapenaar! Zondag 3 november ZWO-dienst met Hanna Wapenaar!
Hanna Wapenaar, voorheen uitgezonden namens onze Regio naar Zuid-Afrika, zal op 3 november de ZWO-dienst leiden. Het belooft een bijzondere dienst te worden. Hanna werkt sinds haar terugkomst via de diaconie met Dak- en Thuislozen.

Tijdens de dienst zal er dan ook uitgebreid aandacht zijn voor Zending in Nederland.