Welkom

Welkom

Deze creatie in de ontmoetingsruimte is gemaakt door Mattie de Schepper.

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.

 
Kom en fiets!

Kom en fiets!

Werkgroep Open Doors in Zaamslag houdt zaterdag 18 mei een interkerkelijke sponsorfietstocht voor de Vervolgde Kerk. Want wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof.

Ook vanuit Hoek kunt u meefietsen! Vertrek vanaf 10:30 uur. Iedereen kan deelnemen aan deze fietstocht van 20 of 40 kilometer; de routes zijn geschikt voor jong en oud.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

We zoeken nog mensen die voor deze zaterdag cup- cakes of gewone cake willen bakken, voor de verkoop. Heeft u nog boeken om te verkopen, dan mag u die ook inleveren, na de kerkdienst op 5 of 12 mei. We zoeken nog iemand met een grote auto of kar, die stand by kan zijn bij pech gevallen. Voor meer informatie kunt u een foldertje meenemen van de sta tafel bij de ingang van de kerkzaal. Als er vragen zijn, kunt u terecht bij Doretha de Feijter of Ada Dieleman.

 
Ring Zeeuws-Vlaanderen 9 maart 2019

Ring Zeeuws-Vlaanderen 9 maart 2019

Klik hier voor vergrote weergave

 

lees meer ยป
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen

Verslag tweede Ringzondag
Op zondag 7 april 2019 vond de tweede Ringzondag plaats in de kerk van de Protestantse gemeente ‘de Brug’ in Oostburg. Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 10 gemeenten aanwezig. De ontmoeting van deze Ringzondag vond plaats tijdens de 40-Dagentijd met een dienst in de kerk. Voordat de dienst begon werden de liturgische bloemstukken met foto’s en afbeeldingen van het project van Kind op Zondag voor de kinderen op de muur geprojecteerd. Hierin zag je de zorg die er al was voordat de dienst gevierd werd.

De kerk van Oostburg is kortgeleden verbouwd en de kerkzaal is een open, lichte, functionele ruimte geworden. Na de eredienst was er koffie, thee enz. in het tegenovergelegen ‘kerkcentrum’. De zaal was goed gevuld! Terug in de kerk was er een duidelijke, bondige presentatie over de Protestantse gemeente ‘de Brug’. Van deze presentatie ontving iedereen de geprojecteerde tekst op papier. Voor degene die dit (nog een keer) willen nalezen kan de tekst opgevraagd worden bij Arnold Scheele ( De tekst is ook te vinden in de eerst volgende ‘Kerk in Beeld’ onder de gemeenteberichten van de Protestantse gemeente ‘de Brug’.

Na de presentatie werden er drie groepen gevormd met elk ongeveer 10 personen. Vervolgens konden er vragen gesteld worden n.a.v. de presentatie en aanvullingen/ reacties gegeven worden vanuit de eigen gemeentes en was er de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Niet alles is in alle groepen aan de orde geweest en dat was ook niet het doel. Het gesprek met elkaar, elkaar en de verschillende gemeentes leren kennen staat voorop. Tijdens de lunch werd er gevraagd hoe de ochtend was ervaren. Een paar reacties: nieuwe ideeën opgedaan; inspirerend; leuk om mee te maken; mooi om te horen van geloof, ieder op zijn of haar eigen manier; bemoedigend; boeiend om elkaar te ontmoeten; we kunnen elkaar versterken.

Note: Niet iedereen is enthousiast over het in gesprek gaan na de dienst a.d.h.v. vragen/stellingen. Voor sommigen is dat een te verplicht onderdeel of wordt een Ringzondag daardoor te lang. We hopen dat ook deze gemeenteleden zich betrokken blijven voelen bij de Ringzondag en (een deel daarvan) blijven meedoen zodat de onderlinge contacten/ontmoetingen mogelijk blijven.

Conclusie: Op deze tweede Ringzondag, met een iets andere invulling dan de eerste, kan wederom zeer positief terug gekeken worden. Ruim 80% van de gemeenten was aanwezig. Door de aanwezigen is o.a. gezegd: dat deze ontmoetingen leidden tot het opdoen van ideeën voor de eigen gemeente, dat ervaringen van een fusie helpen bij een fusie die staat te gebeuren, dat gesprekken inspirerend en bemoedigend zijn. In alles klinkt het omzien naar elkaar door, wat als even belangrijk wordt gezien als de dialoog met de buitenwereld. De tekst op de muur in de kerk spreekt daarbij aan: ‘Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt zoals ik u heb liefgehad’

 
Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

De actie Kerkbalans 2019 werd in januari is gehouden en heeft € 45.000 opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Een speciaal dankjewel aan alle vrijwilligers die in deze twee weken voor onze kerk op pad zijn geweest.

Hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters,
Wim de Putter

 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed

Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail