Bankgegevens Diaconaat en ZWO Bankgegevens Diaconaat en ZWO
ZWO-commissie Protestantse Gemeente Hoek
St. Hubrechtstraat 1
4542 AM  Hoek.
Bankrekening bij Regiobank: NL68 RBRB 0845 1596 15 (Diaconie PKN Hoek)
 
Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Het evangelie verkondigt ons Gods liefde voor elk mens.
Als antwoord daarop is het onze opdracht, onze liefde voor onze naaste te laten zien. Kernwoorden hierbij zijn:
DIENSTBAARHEID, RECHTVAARDIGHEID en MEDEMENSELIJKHEID.


Doel van de ZWO-commissie is:

 • de gemeenteleden informeren en bewust maken van onrechtvaardige en onbarmhartige verhoudingen in de samenleving
 • de gemeente te betrekken bij de georganiseerde zending.
 • Hierbij is wederkerigheid belangrijk, wij kunnen van andere kerken (wereldwijd) leren en ervaringen opdoen.
 • de gemeente betrekken bij geestelijke en materiële nood in binnen- en buitenland.
 • het uitdelen van geld voor bovenstaande hulp.
De commissie bestaat uit 6 leden, er is één vacature:
Ko Dees, penningmeester en interim-voorzitter,
Frits Zegers, secretaris,
Joke de Putter, afgevaardigde naar de Classicale ZWO-commissie,
Rieneke Dieleman,
Jaap Brouwer,
Cor-Elli de Bruyn.

De leden brengen het doel van de commissie via de volgende taken in praktijk:
 • meewerken aan en voorbereiden van kerkdiensten tijdens de Najaarszendinsgweek, de Zendingszondag en tijdens de zondagen in de 40-Dagentijd zo mogelijk samen met de kinderkring
 • verzorgen van de  Paasgroetenactie naar gevangenen in binnen- en  buitenland d.m.v. ansichtkaarten.
 • het verspreiden van het blad “Vandaar”, het tijdschrift voor missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland
 • het inzamelen van postzegels en wenskaarten
 • het inzamelen van geld voor het missionaire aandeel, acties van Kerkinactie en verdere specifieke projecten
Samen met de andere ZWO-commissies in de Classis Zeeuws-Vlaanderen  en Kerk in Actie wordt er voor 3 jaar gewerkt aan de steun voor 2 projecten in Zuid-Afrika 
 1. Het Ujamaa-centre  in Pietermaritzburg

Bemoedigt minderheden in de Zuid-Afrikaanse samenleving met Bijbelse verhalen en ondersteunt met name vrouwen. Veel vrouwen in Zuid-Afrika hebben een ondergeschikte positie en lijden onder huiselijk en seksueel geweld. Met de Tamar Campagne brengt het Ujamaa Centrum het gesprek op gang over geweld en creëert het een veiliger situatie voor vrouwen.
Vanuit de Classis Zeeuws-Vlaanderen is Hanna Wapenaar, HBO theologe uit Nootdorp uitgezonden naar het Ujamaa Centrum.
We zijn daar heel blij mee! We zijn nu via de social media volop op de hoogte.
In de PZC stond vermeld: De Zeeuws-Vlaamse steun aan het Ujamaa Centre in Zuid-Afrika krijgt een gezicht
Het Ujamaa Centrum stimuleert de dialoog tussen academici en lokale gemeenschappen en ondersteunt vrouwen.
Voor haar vertrek, begin 2015  heeft ze kennisgemaakt met onze Classis.
Bij verschillende gemeenten is zij op bezoek geweest en tijdens een eredienst hebben we haar uitgezwaaid.
Eind 2015 begin 2016 komt zijn naar Nederland en zal ze opnieuw een bezoek brengen aan de Classis.

         2.   NOVA, milieu vriendelijker koken en stoken
Het werkgebied is het Noordoosten van Zuid-Afrika. Het doel van de organisatie is om kwaliteit van leven van arme huishoudens te verbeteren door het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken.
Door het gebruik van andere manieren van stoken ontstaat er minder rook in huis wat de gezondheid van moeders en kleine kinderen ten goede komt.
Ook komen er minder ongelukken voor.
Het stoken op hout ipv op kool is veel goedkoper en de uitstoot van CO2 stukken minder. Voor de nieuw ontwikkelde ovens is veel minder hout nodig, dit bespaart heel veel tijd.