Agendapagina
« vorige  |  oktober 2019  |  volgende »

Zaterdag 5 oktober 2019 Vrouwendag Agape voor jou
Locatie: Kerk van de Protestantse gemeente te Hoek
Tijdstip: 10:00  - 16:00
Prijs: € 15

Wat hadden we vorig jaar een fantastische, maar bovenal een gezegende dag met elkaar op de eerste vrouwendag van ‘Agape voor jou’. Door alle lieve, bemoedigende woorden, berichtjes, kaartjes etc. is binnenkort de tweede vrouwendag. Het thema dit jaar is ''Koester je hart''. De dag vindt plaats op 5 oktober met wederom een fantastisch programma.

Lezing: ‘Stille tijd’ door Evie Vermeulen
Workshops:

  • 'Make and take essentiële olie’ door Sida Digristina & Joke Peetoom ‘Handlettering’ door Rianne van der Maas
  • ‘Schilderen naar het thema’ door Addie de Bree
  • ‘Kruiden olie/azijn’ door Dominique Rochtus

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website: https://agapevoorjou.wixsite.com/agape

 

Dinsdag 8 oktober 2019 Kerkenraadsvergadering
Locatie: Consistorie
Tijdstip: 19.30 uur

 

Dinsdag 15 oktober 2019 Eethoek voor alleenstaanden in Hoek
Locatie: Ontmoetingsruimte
Tijdstip: 18:00 uur, inloop vanaf 17:30 uur
Prijs: € 8,-

Deze maand is er weer een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting centraal staan en wel op dinsdag 15 oktober. De kosten bedragen € 8,00 per persoon.  De maaltijd begint om 18.00 uur, u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur  in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.  Graag aanmelden voor 11 oktober bij Catrien Mol (0115-441397).  
 
Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v) 

 

Dinsdag 22 oktober 2019 Meet & Eat
Locatie: Jeugdgebouw
Tijdstip: 17:00 uur  - 19:00 uur

Voor alle tieners vanaf de tweede klas van de middelbare school.
Voor info: Daniëlle Rijksen of Dagmar Elve

 

Donderdag 24 oktober 2019 Uitnodiging vanuit Zaamslag: Interkerkelijke vrouwenavond

IVM FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN VAN DE SPREEKSTER VERVALT DEZE AVOND

Interkerkelijke vrouwenavond op D.V. donderdag 24 oktober a.s.
Het thema is: ‘Liefde, daar word je meer mens van’
Het gaat over geloof, liefde, hoop... en..., een hoop-vol mens, hoe word je dat?

Mevrouw Ina Koeman uit Antwerpen is de spreekster.
Meer informatie staat op de flyer in de hal van de kerk.
Werkgroep Christen Vrouwen Zeeuws-Vlaanderen

 

Zaterdag 26 oktober 2019 Op verhaal komen – Aan de slag met contextueel bijbellezen
Locatie: Kerk Protestantse gemeente te Hoek
Tijdstip: 09.30 uur  - 14.30 uur
Prijs: €12,50 contant te voldoen op de dag zelf

Aanmelden liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 21 oktober bij Sarina de Schepper-Dekker -
Voor een lunch wordt gezorgd!

Wat is CBL?
CBL staat voor Contextueel Bijbellezen. Door vanuit de eigen situatie een verhaal te lezen worden oude teksten relevant voor ons leven anno 2019 en mogen we al sprekend en lezend iets ontdekken van Gods Woord als licht op ons pad. Lees meer over de methode Op verhaal komen op www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

Tot januari 2018 heeft de CZWO* Zeeuws Vlaanderen Hanna Wapenaar gesteund, zij was door Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid Afrika en daar verbonden aan het Ujamaa Centrum. Hanna heeft daar gewerkt met de gespreksmethode van CBL. Tijdens haar bezoeken aan onze gemeenten heeft ze ons kennis laten maken met deze manier van samen bijbellezen. Kerk in Actie stimuleert en ondersteunt het netwerk van CBL zowel via partnerorganisaties in andere landen, als via verschillende initiatieven in Nederland, omdat ze meerwaarde ziet in dit gemeenschappelijke proces als het gaat om bouwen aan een rechtvaardige(r) samenleving.

*C= classicaal en ZWO= zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking

lees meer »

 

Woensdag 30 oktober 2019 'In Gesprek' o.l.v. Ds. Dick Stap

Deze keer de ‘Tien Geboden’ met uitleg en achtergronden. Aansluitend staan we stil bij de vragen:

  • Welk gebod of welke geboden zijn voor jou belangrijk?
  • Met welk gebod of welke geboden heb je helemaal niks of vind je lastig?
Verdere informatie onder 'In Gesprek'

 

Woensdag 30 oktober 2019 Kliederkerk (voor kinderen van groep 3 t/m 6)
Locatie: Jeugdgebouw
Tijdstip: 12:00 uur  - 15:00 uur

Wat is Kliederkerk?
Cor-Elli en Marinka staan om 12.00uur bij de school om de kinderen op te halen die mee willen naar de Kliederkerk.
We beginnen de middag met samen eten. Daarna gaan we aan de slag met een Bijbelverhaal. Hierbij doen jullie zelf ook mee! Soms werken we met een schetsbordverhaal, waar nog maar de helft van het Bijbelverhaal op staat; de rest mogen jullie dan intekenen. Of we beelden een verhaal uit met legosteentjes. Of……
Tot slot is er dan tijd om te knutselen of een spelletje te doen.
Om 15.00uur is het afgelopen en kunnen jullie worden opgehaald of zelf naar huis gaan.