Agendapagina
« vorige  |  april 2019  |  volgende »

Woensdag 3 april 2019 Kliederkerk
Locatie: Jeugdgebouw
Tijdstip: 12:15 uur  - 15:00 uur

 

Zondag 7 april 2019 Ringzondag Oostburg / Zuidzande
Locatie: kerk van de Protestantse gemeente “De Brug” aan het Kerkplein in Oostburg.
Tijdstip: 10:00 uur

RINGZONDAG OP 7 APRIL IN OOSTBURG

Na de geslaagde eerste ringzondag in Zeeuws- Vlaanderen te Hoek op 17 februari jl. vindt de tweede ringzondag op 7 april as. plaats te Oostburg. Deze wordt georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente De Brug.
We komen op de genoemde datum, de vijfde zondag van de veertigdagentijd, om 10.00 uur samen voor een reguliere eredienst in de kerkzaal van De Open Haven aan het Kerkplein. Aansluitend drinken we koffie in het er tegenover gelegen Kerkcentrum.
Om 11.30 uur verplaatsen we ons weer naar de Open Haven. Daar zal dan een korte presentatie van enkele speerpunten in het actuele beleid van de kerkenraad gegeven. Die zal ongetwijfeld vragen en reactie oproepen. Aan de hand van een tweetal stellingen praten we er in groepen over door.
Om 12.15 uur verplaatsen we ons weer naar het Kerkcentrum voor een broodmaaltijd. Hierbij zal de onvolprezen, volgens een oud streekrecept bereide, ‘Eenhoornsoep’ worden opgediend. Ondertussen horen we de uitkomst van de bespreking in de verschillende groepen. Omstreeks 13.00 uur sluiten we af.
De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten in Zeeuws- Vlaanderen worden van harte uitgenodigd om op 7 april as. minimaal twee verkenners ( kerkenraadsleden, dan wel andere gemeenteleden) naar Oostburg te willen uitzenden. Deze verkenners kunnen via hun inbreng een belangrijke bijdrage leveren aan de ontmoeting van de gemeenten in de regio en daarmee aan de vorming van de ring Zeeuws- Vlaanderen. In verband hiermee wordt van hen wordt ook gevraagd om hun kerkenraad over hun bevindingen te berichten.   
Vriendelijk verzoek aan de genoemde kerkenraden: wilt u s. v. p. voor 2 april as. aan Joyce Vercouteren (  email: , tel. 0117 720220) doorgeven met hoeveel verkenners u wilt deelnemen?  Ook belangstellenden kunnen zich aanmelden.

de werkgroep voor de vorming van de ring Zeeuws- Vlaanderen: Cor- Elli de Bruin, Aart van Houweling, Arnold Scheele, Henk Siersema, Elly Tollenaar en Joyce Vercouteren
 

 

Dinsdag 9 april 2019 Kerkenraadsvergadering
Locatie: Consistorie
Tijdstip: 19.30 uur

 

Donderdag 11 april 2019 Uitdelen paasattenties bij gemeenteleden

Deze jaarlijkse traditie gaat uit van de diaconie in samenwerking met de Kerkelijke Vrijwilligers Dienst. Helaas hebben we de leeftijdsgroep iets moeten aanpassen. Vanaf dit jaar zullen de attenties bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder gebracht worden. Dit betekent dat sommige gemeenteleden vorig jaar wel een attentie gehad hebben en deze attentie nu niet meer krijgen. Aangezien de groep ouderen sterk uitbreidt, worden de kosten voor de Paasattenties ook steeds hoger en dit is steeds moeilijker op te brengen.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

 

Dinsdag 16 april 2019 Eethoek voor alleenstaanden
Locatie: Ontmoetingsruimte
Tijdstip: 18:00 uur
Prijs: € 8,-

Een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting centraal staan. De kosten bedragen € 8 per persoon. U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.

Graag aanmelden voor 13 april bij Catrien Mol (0115-441397)

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

 

Donderdag 18 april 2019 The Passion
Locatie: Kerk Protestantse gemeente te Hoek
Tijdstip: 20.30 uur

Na de dienst van Schrift en Tafel, wordt om 20.30 uur The Passion
vertoond op de videowall, rechtstreeks vanuit Dordrecht.

 

Donderdag 18 april 2019 Meet & Eat
Locatie: Jeugdgebouw
Tijdstip: 17:00 uur  - 19:00 uur

Aansluitend kijken we met elkaar naar The Passion